...
تدریس

دست سازه ماشین ضرب ریاضی پایه سوم جهت ثبیت ضرب های یک رقمی و دست ورزی

...
تدریس

بازی با ریاضی   ساعت زرنگ پایه دوم اهداف بازی : درک عمیق تر مفهوم ساعت شرح بازی: با کمک تاسی که برروی هر سطح آن، ارزش های زمانی مختلف نشان داده شده است دانش آموزان به صورت گروهی انتخاب می شوند و ساعت های خود را روی عدد 12 تنظیم می کنند . به نوبت برای هر گروه تاس توسط آموزگار انداخته می شود و با توجه به زمان نوشته شده روی تاس ، دانش آموزان یک گروه عقربه ها را روی ساعت خود حرکت می دهند. این بازی چند بار تکرار می شود برنده بازی گروهی است که عقربه ی ساعتشان به ساعت 12 برسد یا از...

...
تدریس

آشنایی دانش آموزان با شکل های مختلف اعداد در درس ریاضی . . . . بهترین دبستان دخترانه ساری دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری    دبستان خوب ساری    دبستان خوب ساری    بهترین دبستان خوب ساری   بهترین دبستان دخترانه ساری    دبستان خوب دخترانه ساری   دبستان خوب ساری   بهترین دبستان دخترانه ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری    دبستان خوب ساری    دبستان خوب ساری...

...
تدریس

بازی ریاضی الگویابی  (تلفیقی) ،در این بازی با کمک دست و پا به شمارش از ۱تا ۴ پرداخته میشود چیدمان کنزها به گونه ایست که یکی دوتایی سه تایی و چهارتایی چیدمان میشود ،ردیفی که یه مانع ( کنز) گذاشته شده تک پا کنارش قرار میگیریم ردیف دوتایی جفت پا قرار میگیریم ،ردیف سه تایی جفت پا قرار گرفته و یه دست روی زمین و ردیف چهارتایی جفت پا و هردودست به نشانه اینکه چهار مانع چیده شده قرار میگیریم طبق الگو، نکته اینکه برای پایه های بالاتر و برای سخت تر شدن بازی کنزها را به ترتیب نمیچینیم که ۱،۲،۳،۴...

...
تدریس

در این تکنیک کودکان با مفهوم نقاشی کوبیسم و چگونگی الگو برداری از صاحب این سبک آشنا می شوند. و با الگویابی از آیتم های نقاشی پابلو پیکاسو چهره های کوبیسمی خلق میکنند.ترکیب اشکال هندسی گوناگون در ساختار چهره تجربه ی لذت بخش و حس اعتماد به نفس  از طراحی چهره به آنها میدهد.

...
تدریس

آموزش ساعت با روش قصه گویی برا تثبیت یادگیری و جذابیت آموزش  برای دانش آموز   پایه پیش دبستانی

...
تدریس

درس علوم انجام آزمایشات قسمت آهن ربا پایه اول  . . . . بهترین دبستان دخترانه ساری دبستان خوب ساری بهترین دبستان ساری  دبستان خوب ساری   دبستان خوب دخترانه ساری بهترین دبستان دخترانه ساری بهترین دبستان ساری دبستان خوب ساری دبستان دخترانه خوب ساری

...
تدریس

تدریس درس هدیه های آسمانی با موضوع: جشن بزرگ پایه دوم ابتدایی . . . . . بهترین دبستان دخترانه ساری دبستان خوب ساری بهترین دبستان ساری دبستان خوب دخترانه ساری