...
عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین . . . . بهترین دبستان دخترانه ساری دبستان خوب ساری

...
بازدید اداره کل آموزش و پرورش استان از دبستان

آقای عمادی از اداره کل آموزش و پرورش استان برای بازدید به مدرسه تشریف آوردند و از همه کلاس های درس بازدید کردند و  از نحوه تدریس و فعالیت های مدرسه بسیار راضی بودند و  از نوع فعالیت و تدریس خانم زائری عزیز بسیار راضی بودند و برای ایشان تشویش در نظر گرفتند. . . . . بهترین دبستان دخترانه ساری دبستان خوب ساری

...
بازدید اداره آموزش و پرورش ناحیه یک از مدرسه

بازدید اداره آموزش و پرورش ناحیه یک از مدرسه و کلاس های درس مجازی . . . . بهترین دبستان دخترانه ساری دبستان خوب ساری

...
اولین جلسه شورای آموزگاران

اولین جلسه ی شورای آموزگاران

...
برگزاری جلسه با اولیا

برگزاری جلسه با اولیا