...
سال 1400 فرخنده باد.

در شکفتن جشن نوروز برای دخترانمان در همه سال سر سبزی جاودان و شادی اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمت های خدادادی آرزومندیم. سال نو مبارک . . . . بهترین دبستان دخترانه ساری دبستان خوب ساری