تدریس

تدریس درس علوم پایه سوم آشنایی با 5 گروه مهره داران

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری

دبستان خوب ساری

 بهترین دبستان دخترانه ساری
 بهترین دبستان دخترانه ساری
 بهترین دبستان دخترانه ساری

گزارش تصویری