تدریس

درس علوم انجام آزمایشات قسمت آهن ربا پایه اول 

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری

دبستان خوب ساری

بهترین دبستان ساری  دبستان خوب ساری   دبستان خوب دخترانه ساری بهترین دبستان دخترانه ساری بهترین دبستان ساری دبستان خوب ساری دبستان دخترانه خوب ساری

گزارش تصویری