عید فطر مبارک

خوش گوارا آمدی عید مطهر آمدی

بر خانه ی دل، چو نوبهار آمدی

بعد این مهمانی پر فیض و رحم

اولین روز شوال، خوش معطر آمدی

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری

دبستان خوب ساری

بهترین دبستان  بهترین دبستان ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان ساری بهترین دبستان دخترانه ساری دبستان خوب ساری دبستان دخترانه خوب ساری