تدریس

در این تکنیک کودکان با مفهوم نقاشی کوبیسم و چگونگی الگو برداری از صاحب این سبک آشنا می شوند. و با الگویابی از آیتم های نقاشی پابلو پیکاسو چهره های کوبیسمی خلق میکنند.ترکیب اشکال هندسی گوناگون در ساختار چهره تجربه ی لذت بخش و حس اعتماد به نفس  از طراحی چهره به آنها میدهد.

گزارش تصویری