آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد

 

 

عشق یعنی استخوان و یک پلاک

سال ها تنهای تنها زیر خاک

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری 

دبستان خوب ساری

بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری