هفت مهر روز آتشنشان گرامی باد

امروز ؛ روز بزرگداشت آتشنشانان عزيز هست ؛ اين روز را بهانه اى براى عرض احترام به اين عزيزان ميبينيم و برایشان سلامتى و سربلندى آرزو ميكنيم

گزارش تصویری