شهادت امام رضا(ع)

در سوگِ نبی جهان سیه می پــوشد.
در سینه، دل از داغِ حسن می جوشد
از ماتم هشتمین امام معصوم
هر شیعه زِ درد، جام غم می‌نوشد
شهادت امام هشتم (ع) تسلیت باد.