شهادت امام حسن عسگری(ع) تسلیت باد.

حدیث:

تا وقتی می توانی تحمل کنی، دست نیاز مگشای،چرا که هر روز را روزی و رزق تازه ای است و بدان که اصرار در خواسته ها ، شکوه و آبرو را می برد.

سالروز شهادت یازدهمین سپهر فروزان آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسگری (ع) تسلیت باد.