برگزاری جلسه با اولیا

برگزاری جلسه با اولیا

جلسه ای با حضور اولیا و دانش آموزان جهت آشنایی با معلمان و کادر مدرسه با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدرسه برگزار شد.

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری

دبستان خوب ساری

گزارش تصویری