سال 1400 فرخنده باد.

در شکفتن جشن نوروز برای دخترانمان در همه سال سر سبزی جاودان و شادی

اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمت های خدادادی آرزومندیم.

سال نو مبارک

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری

دبستان خوب ساری