جشن ضرب

اهدای گواهی ضرب به دخترای گل پایه سوم

.

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه شهر ساری

دبستان خوب ساری

گزارش تصویری